Oferta

Analizy finansowe i inwestycyjne

Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej (analizy działalności przedsiębiorstwa) polegająca na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, które pokazują efektywność działania przedsiębiorstwa. Jej celem jest dostarczenie informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza finansowa, jako odzwierciedlenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jest jednym z podstawowych narzędzi optymalizowania wyników.

Kiedy warto wykonać analizę ? 

Informacje uzyskane na podstawie analizy powinny być wykorzystywane przez kierownictwo oraz władze przedsiębiorstwa do:

  • podejmowania decyzji krótko i długoterminowych w zakresie finansów przedsiębiorstw,

  • kontroli przebiegu procesów gospodarczych w porównaniu z przyjętymi założeniami,

  • rozeznania się, jak oceniana jest przez wierzycieli i kontrahentów sytuacja majątkowa i finansowa firmy

Ponadto analiza inwestycyjna pokaże na ile jest to opłacalne, ile dana inwestycja w przyszłości może dać zwrotu i przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Jak pracuję? 

Analizy finansowe, które przygotowuję stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane. Ofertę dotyczącą analiz finansowych kieruję zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tym temacie.

Zapytaj o ofertę
Biznesplany

Biznesplan jest podstawą powstania i działania firmy. To dokument, który zawiera pełen opis projektu, zespołu, strukturę przedsiębiorstwa, przewagi konkurencyjne, harmonogram realizacji projektu oraz przede wszystkim szczegółowo rozpisany model biznesowy. W części finansowej biznesplanu powinny znaleźć się pełne lub skrócone zestawienia w formie prognozowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Kiedy warto wykonać biznesplan?

przy poszukiwaniu zewnętrznych źródeł kapitału, aby zainteresować inwestora,

przed rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia,

dla zabezpieczenia finansowego, np. w formie pożyczki bankowej.

Jak pracuję?

Biznesplany, które przygotowuję mają na celu wyeksponować to co w firmie stanowi największą wartość, aby zainteresować potencjalnego inwestora. Przedstawię aktualną sytuację firmy, jej model biznesowy, plany i prognozy.

Zapytaj o ofertę
Audyt kapitałowy - dopasowanie źródła finansowania do potrzeb firmy

Audyt kapitałowy to badanie przedsiębiorstwa, jego finansów, by sprawdzić możliwości pozyskania kapitału na rozwój firmy.

Kiedy warto wykonać audyt kapitałowy? 

  • kiedy chcesz zbadać które źródło finansowania będzie optymalne, np. kredyt, emisja obligacji, emisja akcji, dotacja, leasing,

  • przed pozyskanie finansowania, aby poznać proces formalny, potrzebne dokumenty,

  • kiedy chcesz porównać oferty instytucji finansowych.

Jak pracuję? 

Szczegółowo badam sytuację finansową i biznesową firmy, jej potrzeby kapitałowe. Na podstawie tych danych sprawdzam z jakich źródeł klient może sfinansować przedstawiony cel. W kolejnym kroku przygotowuję raport z audytu kapitałowego, w którym przedstawiamy dostępne możliwości finansowania.

Zapytaj o ofertę
Obowiązki informacyjne w ASO NewConnect i Catalyst

Jako Certyfikowany Doradca w Alternatywnym systemie Obrotu pomogę Twojej firmie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych na rynku Catalyst lub Newconnect oraz wesprę w kontaktach z inwestorami.

Zapytaj o ofertę
Dokumentacja pod emisję akcji i obligacji

Przy emisji obligacji lub akcji przygotuję Twoją firmę po pozyskania kapitału. Przygotuję komplet dokumentów takich jak uchwały, dokument ofertowy oraz materiały marketingowe.

Zapytaj o ofertę
Wyceny spółek, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju (tzw. start-upy)

Wycenie Twoją spółkę na potrzeby transakcji kapitałowych.

Zapytaj o ofertę
Szukam inwestora do startupu

Pomogę Twojej firmie znaleźć inwestora, który wesprze Cię kapitałem lub know-how. Są to inwestorzy prywatni, branżowi lub też finansowi.

Zapytaj o ofertę
Zainwestuję w start-up

Jeśli poszukujesz inwestora do swojego start-upu, wesprę Ciue w poszukiwaniu finansowania oraz partnera biznesowego, który będzie spełniał Twoje oczekiwania.

Zapytaj o ofertę

Kontakt

Just Finance Justyna Rylska
ul. Trwała 3/8
53-335 Wrocław

+48 667 223 427
biuro@justynarylska.pl

NIP: 8851604133
REGON: 380424731