Moje doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych poprzez emisję akcji, obligacji korporacyjnych oraz przy transakcjach typu venture capital. Na potrzeby procesu inwestycyjnego opracowuję dokumenty ofertowe, wyceny i biznesplany. Koordynuję cały proces przygotowania klienta do pozyskania kapitału. Wspieram emitentów NewConnect i Catalyst w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Posiadam Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 104/2012. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku „Finanse i Bankowość” oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.” Jako analityk inwestycyjny w Venture Inc S.A. oraz Inkubatorze Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. brałam udział w analizie i ocenie ponad 150 projektów inwestycyjnych z branży IT/Internet w fazie start – up. W Best Capital sp. z o.o.  jako Specjalista ds. projektów inwestycyjnych zdobywałam doświadczenie przy przygotowaniu spółek do pozyskania kapitału dłużnego oraz właścicielskiego oraz doradzałam spółkom publicznym w funkcjonowaniu w ASO Newconnet i Catalyst.